Sabtu, 09 September 2017

#MUTIARA 6 – IMAM SYAFI’I
#MUTIARA 6 – IMAM SYAFI’I

“Hendaklah kamu berzuhud. Zuhud pada seseorang itu lebih baik dari pada hiasan yang dikenakan wanita. Brang siapa ingin hatinya dibukakan dan dianugerahi ilmu oleh Allah, hendaklah dia berkhalwat, makan sedikit, dan tidak bergaul dengan orang-orang bodoh. Amal yang paling utama ada tiga : zikir kepada Allah, membantu saudara, dan memenuhi hak orang lain.” 1

- Imam Syafi’i-
------------------------------------------------------
1  Al-Nawawi, Bustan Al-Arifin, hh. 103 dan 130Related Posts

#MUTIARA 6 – IMAM SYAFI’I
4/ 5
Oleh