Jumat, 22 September 2017

#MUTIARA 9 – NABI MUHAMMAD SAW


#MUTIARA 9  – NABI MUHAMMAD SAW

Cintailah saudaramu secara proporsional, mungkin suatu masa dia akan menjadi orang yang kau benci. Bencilah orang yang kau benci secara proporsional, mungkin suatu masa dia akn menjadi kekasih yang kau cintai” 1

 - Nabi Muhammad SAW -


---------------------------------------------

1  HR. Al-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Lihat dalam Jami’ Al-Ushul 6:549 h. 4775Related Posts

#MUTIARA 9 – NABI MUHAMMAD SAW
4/ 5
Oleh